Forretningsbetingelser

 1. Interesse- eller loyalitetskonflikt
  I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge
  Advokatfirmaet Kim Steen er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

 3. Klage
  Hvis du har en dårlig oplevelse og vil klage over et sagsforløb, et salær eller en advokat Kim Steen, kan dette gøres til:

  Advokatnævnet / Kronprinsessegade 28 / 1306 København K
  Telefon 33 96 97 98 / klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
  Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.30-12.30.

 4. Etiske Regler
  De advokatetiske regler findes på Advokatsamfundet.dk - under advokatregulering.

 5. Advokatfirmaet Kim Steen har klientkonto i Møns Bank 6140-1064466